EVANKELISET MARIASISARET SKANDINAVIASSA JA SUOMESSA

Evankeliset Mariasisaret-järjestön pääkeskus sijaitsee Darmstadtissa, Saksassa. Työ Pohjoismaissa alkoi vuonna 1958 erään tanskalaisen papin vierailtua Kaanaassa ja ihastuttua kutsusta elää päivittäin suuntautuneena Jeesukseen, Häntä rakastaen. Tuon kohtaamisen tuloksena kaksi sisarta perusti toimintakeskuksen Tanskaan vuonna 1969. Kymmenvuotisen, laajan matkustustoiminnan jälkeen perustettiin vuonna 1980 toimintakeskus Pohjolan Pieni Kaanaa Norjaan. Siellä toiminta jatkui vuoteen 2000 asti ja alkoi uudelleen vuonna 2012.

Suomeen vuonna 1985 perustettu keskus lopetettiin vuonna 1990 kahden sisaren erottua sisarkunnasta. Sen jälkeen ystävät huolehtivat kirjallisuustyöstä. Vuonna 2012 aloitimme pienen työpisteen itäisellä Uudellamaalla, Lapinjärven Ingermaninkylässä.

 

JÄRJESTÖ JA TAVOITTEET

Evankeliset Mariasisaret r.y. on yleishyödyllinen yhdistys. Sen tarkoitus ei ole kaupallinen. Yhdistys kuuluu Darmstadtin Evankeliset Mariasisaret-järjestöön (Die Evangelische Marienschwesternschaft e.V.).

Evankeliset Mariasisaret on sääntökuntamainen yhteisö, jonka jäsenet ovat vapaaehtoisesti valinneet kutsun seurata Jumalaa evankeliumin mukaisella tavalla (katso alla olevaa tekstiä). Työn tavoite on tutustuttaa ihmisiä Jeesukseen Kristukseen ja vahvistaa eri seurakuntiin ja tunnustuskuntiin kuuluvia kristittyjä. Tämä tapahtuu osallistumalla olemassa olevaan kristilliseen toimintaan julistuksen, kirjallisuuden levittämisen ja eri mediavälineiden kautta. Rukouspalvelu ja ylistys ovat meille tärkeitä. Syvä toiveemme on, että kolmiyhteinen Jumala tulisi korotetuksi ja kunnioitetuksi työmme ja elämämme kautta.

USKON PERUSTA

Tunnustaudumme koko Raamattuun Jumalan sanana.

Uskomme yhteen, kolmiyhteiseen Jumalaan Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen Apostolisen ja Nikean uskontunnustuksen mukaisesti.

Sääntökuntamme juuret ovat saksalais-luterilaisessa perinteessä. Aivan alkuvaiheista lähtien meitä on johdatettu etsimään ja rakentamaan yhteyttä eri kirkko- ja seurakuntien kristittyihin, jotka tunnustavat kolmiyhteisen Jumalan ja Jeesuksen totisena Jumalana ja ihmisenä. Jeesus rukoili puolestamme:” Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” Joh 17: 21