MUUTAMIEN KUVIEN AVULLA HALUAMME KERTOA MEILLE TÄRKEISTÄ SEIKOISTA: 

 

RAKKAUS JEESUKSEEN

Jeesuksen jalkojen juureen polvistunut nainen. Hän pesee jalat kyynelillään ja kuivaa ne hiuksillaan. Aivan mahdotonta käyttäytymistä! Nimetön nainen oli todennäköisesti Maria Magdalena. Jeesus oli vapauttanut hänet seitsemästä demonista, antanut hänelle anteeksi ja vapauttanut hänet aiemmasta, vaikeasta elämästä. Jeesus sanoi: ”hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän." Luuk 7:47

 

 

PÄIVITTÄINEN KÄÄNTYMYS

Jeesuksen vertausta Luukkaan 15. luvusta kutsutaan usein Tuhlaajapoika-vertaukseksi. Nimitetään sitä mieluummin kertomukseksi pojasta, joka löysi tien kotiin. Tämä poika "meni itseensä" ja palasi kotiin Isänsä luokse. Tätä on parannuksen tekeminen. Nuoren miehen veli ei ollut elänyt humussa. Velvollisuudentuntoisesti hän oli pysynyt kotona koko elämänsä ajan ja palvellut Isää. Mutta tämä poika ei tuntenut Isän sydäntä. Meidän kaikkien tulee mennä itseemme ja sanoa: ”Olen tehnyt syntiä.” Silloin saamme kokea, miten Jumala kiirehtii meitä vastaan, Hänen isälliset käsivartensa ottavat meidät syleilyynsä ja Hän antaa meille osuuden kaikesta itselleen kuuluvasta.

RISTINTIE

”Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä.” Matt 16:25

Jeesus ei värvää kannattajia lupaamalla kultaa, maita ja mantuja. Hän pyytää meitä luopumaan kaikesta. Mutta jos teemme niin Hänen vuokseen, Hän lupaa antaa meille takaisin paljon enemmän tässä maailmassa ja ikuisuudessa. ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” Joh 10:10

TAIVAALLINEN ISÄMME

Nimitämme suihkulähdettämme Kaanaassa 'Isän suihkulähteeksi'. Seitsemän Isämme nimeä on kirjoitettuina sen reunukseen. Ne kertovat meille Hänen sydämensä laadusta: Armon Isä, Rakkauden Isä, Kärsivällisyyden Isä, Hyvyyden Isä, Armahtavaisuuden Isä, Uskollisuuden Isä ja Lohdutuksen Isä.

Jeesus sanoo: ”Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.” Ilm. 21:6

JEESUS, TIE ISÄN KOTIIN

"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh 3:16

Sanat ovat meille kovin tuttuja, mutta ymmärrämmekö mitä merkitsee, että Jumala antoi Poikansa jotta meistä voisi tulla Hänen lapsiaan? Vanhassa virressä sanotaan: ”Herra, oletko halunnut muistaa myös minua? Haluatko lahjoittaa täynnä armahdusta olevan sydämesi minulle? Oi, silloin olen niin perin iloinen, ettei mikään suru voi minua satuttaa.”

Jeesuksessa Jumala antoi sydämensä meille ja ilmaisi sen. Emmekö ottaisi vastaan sellaista lahjaa!

 

RUKOUKSEN TIE

Jeesus sanoo: ”mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille.” Joh 16:23

Kirkonkello muistuttaa meitä Jumalan läsnäolosta – Hän on keskellä arkipäivää luonamme.

Jumala on Isä ja Hän iloitsee, kun menemme Hänen luokseen kaikkine tarpeinemme, niin hengellisine kuin maallisinekin tarpeinemme. Äiti Basilea sanoi meille: ”Ilahdutetaan taivaallista Isäämme ja luotetaan Hänen isälliseen rakkauteensa. Kun koemme miten Hän auttaa ja tekee ihmeitä, lisääntyy kiitollisuus ja rakkaus – ja Jumala saa kunnian.

JEESUS – KIPUJEN MIES

Psalmista 69: 21 voimme lukea: ”Häpeä on murtanut sydämeni, haavani ei parane. Turhaan minä odotin sääliä, kukaan ei minua lohduttanut.”

Jeesus on noussut kuolleista, synti ja Saatana on voitettu. Kuitenkin Hän yhä joutuu sietämään pilkkaa ja häväistystä. Yhäkin me ikään kuin laitamme Hänelle piikkikruunun. ”Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle”, sanoo Paavali (Ef 4:30). Samassa määrin kuin me voimme murehduttaa Pyhää Henkeä, voimme myös murehduttaa Isää ja Poikaa. Mutta me voimme tuottaa myös iloa Jumalan sydämelle. ”Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.” (Luuk 15:7)

 

TAIVAS ON TOTTA

”Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.” Kol 3:1-2

”Taivasjuhla” on ehkä sana, jota ei löydy yhdestäkään sanakirjasta. Silti taivaan pohdiskelussa on valtava voima. Vainotut kristityt todistavat, että taivas ei milloinkaan ollut yhtä lähellä kuin heidän ollessaan vankilassa ja vankileirillä. Omana aikanamme koemme usein, että pimeys piinaa meitä ja voimattomuus tahtoo saada yliotteen. Silloin on syytä nostaa katse, katsoa Jeesusta, ylistää Häntä ja pitää taivasta todellisuutena tässä ja nyt.

 

YLISTÄ HERRAA

”Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään.” Psalmi 105:1-2

Kaikki suuret taiteilijat saavat kunnian töistään. Mutta kuka antaa kunnian Hänelle, joka on luonut taivaan ja maan sekä tehnyt meidät kaikki niin kovin ihmeellisesti.? Muistuttaakseemme itseämme tästä taiteilijasta, taivaallisesta Isästämme, olemme laittaneet esille pieniä tauluja kauniisiin ja tärkeisiin paikkoihin. Monien silmät ovat auenneet niiden kautta sille, mitä Jumala on. Ne ovat jossain jopa pelastaneet itsemurhalta.

 ISRAEL, JUMALAN VALITTU KANSA

”Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä, ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät... älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua... Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua.” Room. 11:16,18,29

Kappelissamme Darmstadtissa on seitsenhaarainen kynttilänjalka, menora. Se muistuttaa meitä siitä, että Israel on isoveljemme. Sen tulee olla osoittamassa meille, että seurakuntana olemme aikojen saatossa halventaneet Jeesusta, koska olemme Hänen nimessään ja ristin varjolla vainonneet Jumalan valittua kansaa. Kynttilänjalka velvoittaa meitä yhä tänäänkin seisomaan juutalaisen kansan rinnalla, siunaamaan ja kunnioittamaan heitä, joita Jumala kutsuu silmäteräkseen (Sak. 2:12). Ainoastaan sellainen nöyrä rakkaus voi avata juutalaisten silmät Hänelle, jota rakastamme; Jeesukselle, Messiaalle.

KATSO HÄN TULEE

Johannes Kastajan tuli valmistaa tietä Jeesuksen tulemukselle. Odotamme Jeesuksen paluuta, ja Jumala pyytää meitä avaamaan tietä. Äiti Basilealla oli erityinen kutsu varoittaa viettelyksistä ja kaikesta, mikä tahtoo saada meidät uneliaiksi odottaessamme sulhasen tuloa (Matt 25:1 alk.). Aikojen merkit tulevat yhä selvemmiksi, ja meidän on tarpeen ottaa Jeesuksen sanat sydämellemme: ”Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä." Luuk 21:36