FAQ - USEIN KYSYTTYÄ

 

Miten voitte kutsua itseänne Mariasisariksi, kun olette evankelinen sisarsääntökunta?

Maria, Jeesuksen äiti on meidän kutsumuksemme apuna ja esikuvana. Kuten Luther sanoo: ”Hänen antamansa esikuva mielessämme voimme oppia tuntemaan Jumalaa ja kunnioittamaan ja rakastamaan Häntä oikealla tavalla”. Marian usko, rakkaus ja antaumus ilahdutti Jumalaa syvästi.

 


 

Millainen on päivärytminne?

Rukous on Jumalan lähellä elettävän elämän lähtökohta. Sen vuoksi aloitamme päivän henkilökohtaisella rukouksella ja Raamatun lukemisella. Ennen aamupalaa tai sen jälkeen kokoonnumme vapaaseen ylistykseen, rukoilemaan päivän tehtävien puolesta ja esirukoukseen. Mutta myös jokapäiväisen työn haluamme tehdä yhdessä Jeesuksen kanssa, puhuen hänen kanssaan. Se antaa kaikkiin tehtäviin merkitystä ja arvoa. Jeesuksen kuolinhetkellä, kello kolmelta, vietämme pienen liturgian, jossa viivähdämme hänen kärsimyksensä ja ylösnousemuksensa äärellä. Aterioiden aikana kerromme toisillemme siitä, mitä sydämellämme on. Elämämme päämäärä on 'Karitsan hääateria', ja toivomme, että ateriayhteys olisi muistutusta tulevasta. Toimimme perheen tavoin, eli kaikkia perheissä suoritettavia töitä tehdään myös meillä.

 


 Mikä merkitys on puvullanne?

Puku todistaa siitä, että olemme vihkineet elämämme Jumalalle. Puvun risti muistuttaa meitä siitä, että kuulumme ristiinnaulitulle ja ylösnousseelle Herralle sekä siitä, että olemme kuulleet hänen kutsunsa ottaa päivittäin oman ristimme. Vyömme kertoo, että olemme sidottuina Jeesukseen. Noin kahdeksan yhteisössä vietetyn vuoden jälkeen saamme sormuksen. Siihen on kirjoitettuna Jeesuksen nimi. Sormus on merkki omantunnonsopimuksesta, jonka teemme Hänen kanssaan uskoen, että Hän, joka kutsuu itseään sulhaseksemme vie meidät päämäärään asti, Karitsan hääjuhlaan.


Millainen on taloutenne?

Aina sisarkuntamme perustamisesta vuodesta 1947 lähtien on Matteuksen evankeliumin 6:33 kohta: Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” ollut meille muuttumaton seikka. Haluamme antaa kunnian Jumalalle luottamalla Häneen niin pienten kuin suurtenkin tarpeiden suhteen. Se merkitsee elämistä ainoastaan vapaaehtoisista lahjoituksista. Emme ota vastaan minkäänlaista julkista tukea. Valitsemme tietoisesti tämän uskonvaraisen elämän, joka tekee meistä täysin riippuvaisia Jumalasta, Isästämme ja Hänen huolenpidostaan. Tällä tavalla koemme lukemattomia ihmeitä ja suurta iloa.

 


Voitteko vierailla omien perheittenne luona?

Meille on tärkeää ylläpitää yhteyttä omaan perheeseen, mm. vierailujen avulla. Se tuottaa myös iloa vanhemmillemme, joille me kaikki olemme velkaa rakkautta ja kiitosta.


Onko teillä järjestystä luovia sääntöjä?

Seurakunta on jo vanhoista ajoista lähtien puhunut 'evankelisista säännöistä'. Niillä tarkoitetaan elämisen sääntöjä, jotka Jeesus evankeliumeissa antoi opetuslapsille, erityisesti niille, jotka velvoittavat itsensä elämään Jumalan tiellä.

Siveys

Puhtaus tai siveys, kuten sitä aiemmin nimitettiin, sisältää sen, että taivaan valtakunnan vuoksi luopuu avioliitosta ja perhe-elämästä. (Matt 19:11-12). Samalla se merkitsee kaikkien voimiemme vapautumista Jumalalle vastauksena Hänen rakkautteensa.

Köyhyys

Jeesus toivoo, että aineelliset seikat eivät ole esteenä suhteelle Häntä kohtaan. Mutta kyseessä on enemmästä kuin ulkoisesta köyhyydestä. Yhtä tärkeää on tulla itsessään köyhäksi. ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” (Matt 5:3)

Kuuliaisuus

Eläminen yhteisössä edellyttää valmiutta luopua osasta omaa vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Kukaan ei voi osoittaa kuuliaisuutta ilman rakkautta tai osoittaa rakkautta ilman että tottelee rakkautensa kohdetta. Kuuliaisuus on perustavanlaatuinen asenne, joka koskee ennen muuta suhtautumistamme Jumalaan.

Sellaiseen kuuliaisuuteen liittyy läheisesti toive seurata Jeesusta Hänen murtuneisuudessaan, seurata Häntä, joka alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti – niin, ristinkuolemaan asti (Fil 2:8). Tämä tarkoittaa Jeesuksen sanojen mukaan: ”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija” (Mark 10:43).

 


Mitä puhe parannuksesta tarkoittaa?

Uudemmissa raamatunkäännöksissä sana 'parannus' on vaihdettu muotoon "kääntyä".

”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” sanoi Jeesus. Ja Luukkaan evankeliumin 15. luvussa sanotaan, että taivaassa on suurempi ilo yhdestä parannuksen tehneestä syntisestä kuin 99 vanhurskaasta, joiden ei tarvitse tehdä parannusta. Parannus ei siis ole mikään synkkä asia, vaan avain iloon ja taivasten valtakuntaan. Parannus on lahja. Ainoastaan Jumala voi saada aikaan sydämeemme tunnonvaivan, joka saa meidät kääntymykseen, mutta voimme pyytää sitä Daavidin tavoin: ”Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki ” psalmi 51: 10

Parannuksella voi olla myös laajempi merkitys. Aivan alusta lähtien Jumala antoi sisarkunnallemme syvän surun kaikesta Toisen maailmansodan aikana tehdystä vääryydestä. Se herätti kaipuun saada tehdä jotain hyvää, tehdä parannusta kaikkien tehtyjen rikkomusten vuoksi. Rikkomuksia tehtiin monia kansakuntia kohtaan, eikä vähiten Jumalan omaisuuskansaa, juutalaisia vastaan.

 


Miten voi tulla Maria-sisareksi?

On tärkeää omata kutsu rakastaa Jeesusta ja haluta seurata Häntä enemmän kuin mitään muuta. Kun Jeesus kutsui itselleen opetuslapset, nämä olivat ihastuksissaan Hänestä. Tavatessaan Jeesuksen he eivät voineet muuta kuin seurata Häntä ja olla Hänen kanssaan.

Kokemus osoittaa, että perusedellytyksenä on tärkeää omata hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys ja soveltuvuus elämiseen yhteisössä. Kutsumus Mariasisareksi on koko elämän kestävä kutsumus. Mutta ennen hengellisen ratkaisun tekemistä meillä on pitkä koeaika, jonka kuluessa voimme molemmin puolin havaita ovatko edellytykset niin vaativaan elämään olemassa.